• ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Συμβολαιακή Γεωργία

  • Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας
    Η εταιρεία, σε συνεργασία με τις ελληνικές τράπεζες, συμμετέχει στο πρόγραμμα της συμβολαιακής γεωργίας, όπου δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από τις τράπεζες για να μπορούν να καλλιεργήσουν τους αγρούς τους. Για το λόγο αυτό, υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό που ασχολείται με τη παροχή των ως άνω υπηρεσιών.

Email. info@karagiorgos.gr | Tel. +30.2310 254300
© 2021 KARAGIORGOS S.A. WEB DESIGN BY CYLICOM