• Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εταιρεία

 • Ποιοί είμαστε
  Η ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Α.Β.Ε.Ε. είναι μία από τις μεγαλύτερες εκκοκκιστικές εταιρείες στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1951 με νομική μορφή Ο.Ε. και από το 1977 μετατράπηκε σε Α.Ε.

  Σήμερα, τα ηνία της εταιρείας έχει αναλάβει η δεύτερη γενιά της οικογένειας Καραγιώργου και η εταιρεία συμμετέχει και σε άλλες θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες.

  Η εκκόκκιση βάμβακος είναι ένας από τους κυρίαρχους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Η χώρα μας μάλιστα, κατέχει σημαντικό κομμάτι της παγκόσμιας παραγωγής βάμβακος. Τονωτικός παράγοντας σε αυτό το γεγονός είναι η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • Ο όμιλος
  Η εταιρεία, σε συνεργασία με την ΣΙΑΡΚΟΣ Α.Ε., συμμετέχει στις παρακάτω εταιρείες :

  • ΚΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΑΒΕΕ με έδρα τη ΒΙ.ΠΕ.Δράμας
  • ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΒΕΕ με έδρα την Αλεξάνδρεια Ημαθίας

  Ο Όμιλος Εταιρειών διαθέτει 6 ιδιόκτητα εκκοκκιστήρια βάμβακος, καθώς και άλλα επί μισθώσει τα οποία βρίσκονται στη Θεσσαλία, Μακεδονία και Θράκη. Στις άνω εγκαταστάσεις συγκεντρώνονται εκτός από το σύσπορο βαμβάκι και δημητριακά.

 • Τι κάνουμε
  Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην εκκόκκιση βάμβακος, στην εμπορία δημητριακών, στην διανομή και εμπορία γεωργικών εφοδίων και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

  Η παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας περιλαμβάνει βιομηχανικές μονάδες σε όλους τους κύριους τόπους καλλιέργειας σύσπορου βαμβακιού της Ελλάδος.

  Η εταιρεία προμηθεύεται το σύσπορο βαμβάκι από τους παραγωγούς-αγρότες και μετά από την κατάλληλη επεξεργασία παράγει το εκκοκκισμένο βαμβάκι, το οποίο αποτελεί τη πρώτη ύλη για τις κλωστοϋφαντουργικές βιομηχανίες. Ο αριθμός των παραγωγών-αγροτών που συνεργάζονται με την εταιρεία μας ανέρχεται περίπου σε 20.000. Η εταιρεία απασχολεί 100 εργαζόμενους και εποχιακά επιπλέον 400 εργαζόμενους.

Πορεία εταιρείας

2021
Μεταφορά έδρας και λειτουργία νέων γραφείων διοίκησης εντός του εκκοκκιστηρίου Αγχιάλου Θεσσαλονίκης
2018
Κατασκευή και λειτουργία καταστήματος διάθεσης γεωργικών εφοδίων και φαρμάκων εντός του εκκοκκιστηρίου Αγχιάλου Θεσσαλονίκης
2015
Δραστηριοποίηση στην εμπορία γεωργικών εφοδίων.
2012
Μεταφορά έδρας σε μεγαλύτερο χώρο γραφείων διοίκησης και λογιστηρίου.
2010
Δραστηριοποίηση στην εμπορία δημητριακών.
2000
Κατασκευή και λειτουργία ιδιόκτητου υποκαταστήματος στην Γλαύκη Λάρισας.
1998
Κατασκευή και λειτουργία δεύτερης μονάδας παραγωγής στο υποκατάστημα Σταυρού Φαρσάλων.
1993
Κατασκευή και λειτουργία ιδιόκτητου υποκαταστήματος στον Σταυρό Φαρσάλων.
1977
Μετατροπή σε Α.Ε.
1971
Κατασκευή σπορελαιουργείου στην Αγχίαλο Θεσσαλονίκης.
1967
Κατασκευή εκκοκκιστηρίου στην Αγχίαλο Θεσσαλονίκης.
1953
Κατασκευή εκκοκκιστηρίου στην Λιβαδειά Βοιωτίας με συμμετοχή στην ετατιρεία Βαμβακεμπορική Ένωση Λιβαδειάς.
1951
Ίδρυση της εταιρείας στη Λιβαδειά Βοιωτίας.
Email. info@karagiorgos.gr | Tel. +30.2310 254300
© 2021 KARAGIORGOS S.A. WEB DESIGN BY CYLICOM