Το βαμβακέλαιο παράγεται από το βαμβακόσπορο με τη μέθοδο της εκθλίψεως στο σπορελαιουργείο της εταιρίας.
Ραφινάρεται υφιστάμενο δύο στάδια επεξεργασίας για τον εξευγενισμό του:

Εξουδετέρωση της οξύτητας για τη δέσμευση και εξουδετέρωση των ελεύθερων λιπαρών οξέων που υπάρχουν στο βαμβακέλαιο.

Τριπλή πλύση, ούτως ώστε να απομακρυνθούν τα απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας.

Το βαμβακέλαιο χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία τροφίμων για την παραγωγή διαφόρων προϊόντων.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Karagiorgos.gr all rights reserved © copyright 2001 Designed and hosted by Vertigo Studios