Κατά την περίοδο 2000 - 2001 ελέχθηκε το σύνολο της παραγωγής και σε σύνολο 83.566 δεμάτων προέκυψε ο μέσος όρος ποιοτικών χαρακτηριστικών του εκκοκκισμένου βαμβακιού που έχουμε προς διάθεση και είναι τα εξής:
 
Mic
4,1
Rd
70,9
( +b )
8,6
Length
28,5
Unif
83
SFI
5,3
Elong
8,3
Strength
30,1
TrCode
2
TrCount
19
TrArea
0,3
   

Η εταιρία προμηθεύεται σύσπορο βαμβάκι, το οποίο επεξεργάζεται για την αφαίρεση των κοτσανιών και των σκουπιδιών, με σκοπό τον τελικό διαχωρισμό του σε: εκκοκκισμένο βαμβάκι & βαμβακόσπορo.
Η παραγωγική διαδικάσία ξεκινά με την τροφοδοσία του εκκοκκιστηρίου με σύσπορο βαμβάκι, το οποίο προηγουμένως ενδέχεται να έχει υποστεί διαδικασία ξήρανσης.
Μέσω της ταινίας τροφοδοσίας, το σύσπορο βαμβάκι προωθείται και γεμίζει τον τροφοδότη του εκκοκκιστικού μηχανήματος . Εκεί περνά το πρώτο στάδιο ξήρανσης που πραγματοποιείται με τη βοήθεια ζεστού αέρα.
Μετέπειτα ακολουθεί η γραμμή καθαρισμού, που απομακρύνονται τα κοτσάνια και το δεύτερο στάδιο ξήρανσης.
Κατά την ολοκλήρωση των παραπάνω, το σύσπορο βαμβάκι καθαρίζεται εκ νέου και τροφοδοτείται στις εκκοκκιστικές μηχανές, όπου διαχωρίζεται σε καθαρό βαμβάκι και βαμβακόσπορο.
Μετά την διαδικασία εκκόκκισης το βαμβάκι που προκύπτει, απαλλαγμένο από σπόρους, υφίσταται τον τελικό καθαρισμό για την απομάκρυνση και των τελαυταίων σκουπιδιών και οδηγείται στην πρέσσα για δεματοποίηση και αποθήκευση.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Karagiorgos.gr all rights reserved © copyright 2001 Designed and hosted by Vertigo Studios