Πρόκειται για την πρώτη εκκοκκιστική μονάδα της εταιρίας. Κατασκευάστηκε το 1967 και καλύπτει έκταση 3.200 τμ.
Η παραγωγική δυναμικότητα ξεπερνά τους 4.000 τόνους εκκοκκισμένου βαμβακιού.

 

 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΚΚΟKΚΙΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ
Αυτόματη Τροφοδοσία
C.E.C
1
1967
Ταινία Τροφοδοσίας
2
1967
Καυστήρες Ντήζελ
C.E.C
2
1967
Επικλινές Καθαριστήριο
C.E.C
2
1967
Stick Machine Καθαριστήριο
C.E.C
1
1968
Καθαριστήριο Impact
1
Αυτόματη Υπερχείλιση
C.E.C
1
1968
Τροφοδότης
C.E.C
5
1967
Εκκοκκιστική 120 & 141
C.E.C
3+2
1967
Lint Cleaner Καθαριστήρια
C.E.C
6
1967
Πιεστήριο Δεμάτων
C.E.C
1
1968
Κυκλώνες- Απορροφητήρες- Αεραγωγοί
C.E.C & Χ.Χρυσάφης
1967
Πιεστήριο Αποβαμβάκων
1968
Εκφορτωτικά Σύσπορου Βόμβακος
1968
Λοιπά Μηχανήματα Χ .Χρυσάφης
1968
Λοιπός Εξοπλισμός C.E.C & Χ. Χρυσάφης
1968
Ηλεκτρολογική εγκ/σταση &
Λοιπά Εξοδα εγκ/στασης
Siemens
1967
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Karagiorgos.gr all rights reserved © copyright 2001 Designed and hosted by Vertigo Studios