Η εταιρία δραστηριοποιείται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης από το 1967
Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν 2 εκκοκιστήρια (Α μονάδα & Β μονάδα) και 1 σπορελαιουργείο.
Η συνολική χωρητικότητα των εγκαταστάσεων ανέρχεται στους 44.000 τόνους εκκοκκισμένου βαμβακιού ενώ οι συνολικές επνεδύσεις ξεπερνούν τα 2,5 δις δρχ ( 7.3 εκ)
 
 
 
 
 

 
Karagiorgos.gr all rights reserved © copyright 2001 Designed and hosted by Vertigo Studios