ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ

Η καλλιέργεια του βαμβακιού υποστηρίζεται από την Ευρωπαική Ενωση με επιδοτήσεις που ξεπερνούν τα 770 εκατ. ΕΥΡΩ ετησίως. Η Ελλάδα και η Ισπανία είναι οι μοναδικές χώρες στην Ευρώπη που παράγουν βαμβάκι, με τη χώρα μας να απολαμβάνει το 80% των συνολικών ενισχύσεων της Ευρώπης. Σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Ε.Ε., το βαμβάκι θα ενισχύεται για τουλάχιστον μία εξαετία ακόμη.

Η καλλιέργεια του βαμβακιού στη χώρα μας αναπτύχθηκε μετά την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και ιδιαίτερα στην δεκαετία του 1990. Ετσι ενώ το 1980 η παραγωγή εκκοκκισμένου βάμβακος ήταν 115.000 τόννοι, το 1990 έγιναν 268.000 και το 2001 455.000 τόννοι.

Η συνέχιση της καλλιέργειας εξασφαλίζεται επίσης από την υψηλού επιπέδου υποδομή που έχουν οι Ελληνες αγρότες και η βιομηχανία, τόσο σε μηχανολογικό εξοπλισμό, όσο και σε τεχνογνωσία.

Περίπου 80.000 Ελληνες αγρότες έχουν σαν κύρια απασχόληση την καλλιέργεια βάμβακος.
Σε σύγκριση με τα άλλα προϊόντα ευρείας καλλιέργειας, το βαμβάκι είναι το μόνο που εξασφαλίζει ικανοποιητικό εισόδημα στον Ελληνα παραγωγό (σιτάρι,καλαμπόκι,ρύζι κλπ.)

Η καλλιέργεια και διακίνηση του βαμβακιού διέπεται από πολύ αυστηρούς κανόνες λόγω των ενισχύσεων της Ε.Ε. Η όλη διαδικασία ελέγχεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Η ποιότητα του ελληνικού βαμβακιού είναι πολύ καλή, γι'αυτό υπάρχει ευκολία στη διάθεση του από τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις. Ετσι καταφέρνουμε να εξάγουμε το 65% της παραγωγής ακόμα και σε χώρες που οι ίδιες εξάγουν βαμβάκι (Η.Π.Α.,Τουρκία)

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου εκκόκκισης και σπορελαιουργείας είναι περίπου 200 δις ετησίως.

Δραστηριοποιούνται γύρω στις 57 επιχειρήσεις με 81 μοινάδες εκκόκκισης από τις οποίες οι 10 είναι συνεταιριστικές. Οι πιο πολλές είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των εκκοκκιστηρίων βρίσκεται κυρίως στην αγορά του συσπόρου βαμβακιού από τους παραγωγούς. Ετσι μεγάλο πλεονέκτημα είναι η ταχεία πληρωμή των παραγωγών και η μεγάλη δυναμικότητα απορρόφησης στην περίοδο της συγκομιδής (Οκτώβριο - Νοέμβριο).

Αντίθετα ο ανταγωνισμός είναι μικρότερος στις πωλήσεις λόγω της εύκολης διάθεσης του βαμβακιού στις διεθνείς αγορές.

 
 
Ο κλάδος της εκκόκκισης είναι πολύ παλαιός στην Ελλάδα και μπορεί να θεωρηθεί τόσο ως υποκλάδος της κλωστοϋφαντουργίας, αφού παράγει την πρώτη ύλη της, όσο και ως αγροτική βιομηχανία. Η χώρα μας κατέχει ένα σημαντικό μερίδιο στην παγκόσμια παραγωγή και διακίνηση του βάμβακος όπως φαίνεται και από του παρακάτω πίνακες :
Οι 10 πρώτες χώρες στην παραγωγή βάμβακος (σε χιλιάδες τόννους)
1.
Κίνα
4.800
2.
Η.Π.Α.
3.878
3.
Ινδία
1.700
4.
Πακιστάν
1.700
5.
Ουζμπεκιστάν
1.055
6.
Τουρκία
932
7.
Αυστραλία
435
8.
Ελλάδα
355
9.
Αίγυπτος
228
10.
Ισπανία
96
 
Οι 6 πρώτες χώρες σε εξαγωγές βάμβακος (σε χιλιάδες τόννους)
1. Η.Π.Α.
1.878
2. Ουζμπεκιστάν
760
3. Αυστραλία
842
4. Ελλάδα
290
5. Αργεντινή
89
6. Αίγυπτος
81
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karagiorgos.gr all rights reserved © copyright 2001 Designed and hosted by Vertigo Studios