| Πωλήσεις |


 
 
Η εταιρία είναι η μεγαλύτερη εκκοκκιστική επιχείρηση στην Ελλάδα από άποψη κύκλου εργασιών, κερδών αλλά και παγίων εγκαταστάσεων.
Η δραστηριότητά της ξεκίνησε τη δεκαετία του '50 στο νομό Βοιωτίας όπου ήταν και το κέντρο βάρους της παραγωγής του βαμβακιού. Το 1960 επεκτάθηκε στη Μακεδονία και το 1990 στη Θεσσαλία, όπου υπάρχει η μεγαλύτερη παραγωγή σήμερα.
Η επιχείρησή κατά την δεκαετία του '70 και '80 επεξεργαζόταν 15.000 τόννους συσπόρου βαμβακιού ετησίως, ενώ σήμερα φτάνει τους 85.000.
Διαθέτει 5 εκκοκκιστικές μονάδες δυναμικότητας επεξεργασίας 2.800 τόννων ημερησίως, δύο στην Θεσσαλονίκη, δύο στα Φάρσαλα και μία στην Λάρισα, όπου είναι και η καρδιά της παραγωγής ποσοτικώς και ποιοτικώς. Επίσης διαθέτει ένα σπορελαιουργείο δυναμικότητας επεξεργασίας 300 τόννων βαμβακοσπόρου ημερησίως.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Karagiorgos.gr all rights reserved © copyright 2001 Designed and hosted by Vertigo Studios