| Προϊόντα |


 

 
Η εταιρεία ασχολείται κυρίως με την εκκόκκιση σύσπορου βάμβακος, την επεξεργασία βαμβακοσπόρου και την εμπορία των προϊόντων που προκύπτουν από την παραπάνω διαδικασία όπως :
Εκκοκκισμένο βαμβάκι
Η εταιρεία προμηθεύεται το σύσπορο βαμβάκι από τους παραγωγούς - αγρότες, το οποίο επεξεργάζεται και παράγει εκκοκκισμένο βαμβάκι σε δέματα και το οποίο αποτελεί την πρώτη ύλη για τις βιομηχανίες κλωστοϋφαντουργίας. Η εταιρεία διαθέτει άριστα μηχανήματα επεξεργασίας με αποτέλεσμα το παραγόμενο προϊόν να έχει την καλύτερη ποιότητα και απόδοση η οποία ελέγχεται με σύγχρονα μηχανήματα ελέγχου ποιότητας.
Βαμβακόσπορος
Ο βαμβακόσπορος, μετά τον διαχωρισμό του από το σύσπορο βαμβάκι, προωθείται στο σπορελαιουργείο για παραγωγή βαμβακελαίου μπρούτο (ακατέργαστο).
Βαμβακόπιττα
Από τον βαμβακόσπορο παράγεται η βαμβακόπιττα, προϊόν που αποτελεί ζωοτροφή και διατίθεται σε κτηνοτρόφους. Η βαμβακόπιττα πωλείται χύμα ή σε σάκκους.
Βαμβακέλαιο
Από τον βαμβακόσπορο παράγεται επίσης και βαμβακέλαιο σε ουδέτερη μορφή, προϊόν που πωλείται σε μεγάλες ελαιουργίες.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Karagiorgos.gr all rights reserved © copyright 2001 Designed and hosted by Vertigo Studios