| Εταιρία |

 
Η Αφοι Καραγιώργου ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1951 και ασχολείται με την εκκόκκιση Βαμβακιού, την παραγωγή βαμβακελαίου και βαμβακόπιτας.
 
Η Εταιρεία βρίσκεται μεταξύ των μεγαλύτερων εταιριών του κλάδου.
* Το 2000 κατέλαβε την πρώτη θέση σε κέρδη μεταξύ 80 εταιρειών εκκόκκισης με κέρδη 1.1 δις δρχ.( 3.2 εκ)
*
Το 2003 κατέλαβε την πρώτη θέση σε κέρδη μεταξύ 57 εταιριών , ύψους 2.798.000€
 
Η παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας περιλαμβάνει
βιομηχανικές μονάδες σε όλους τους κύριους τόπους καλλιέργειας σύσπυρου βαμβακιού της Ελλάδος.
 
Οι Επενδύσεις που έγιναν τα 3 τελευταία χρόνια για την κατασκευή και επέκταση των βιομηχανικών μονάδων της με σκοπό να καλύψουν την αυξημένη παραγωγή βαμβακιού στην Ελλάδα ξεπερνούν τα 6 δις δρχ.( 17.6 )
 
Από τις αρχές του 2000 η εταιρία έχει καταθέσει αίτηση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

 

 

 
 
Karagiorgos.gr all rights reserved © copyright 2001 Designed and hosted by Vertigo Studios