Οι εγκαταστάσεις της Λάρισας αποτελούν μια από τις πρόσφατες επενδύσεις της εταιρίας που υλοποιήθηκε μέσα στο 2000. Σε έκταση 100 στρεμμάτων, φιλοξενείται ένα από τα πιο σύγχρονα εκκοκκιστήρια της Ευρώπης που περιλαμβάνει 5 εκκοκκιστικές μηχανές τελευταίας τεχνολογίας, καθαριστήρια, ξηραντήρια κ.α. (περισσότερα θα βρείτε στον συνημένο πίνακα). Η συνολική επένδυση ξεπέρασε το ποσό των 2 δις δρχ ( 6 εκ.) ενώ τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δίνουν αισιοδοξία για το μέλλον.

Κατά το διάστημα 2003-2004 η μονάδα της Γλαύκης εξυπηρετήθηκαν συνολικά 25.730 τόνοι ενώ εξυπηρετήθηκαν πάνω από 1.951 παραγωγοί.
Κατά το διάστημα 2004-2005 η μονάδα της Γλαύκης εξυπηρετήθηκαν συνολικά 29.089 τόνοι ενώ εξυπηρετήθηκαν πάνω από 2.464 παραγωγοί.
Κατά την εκκοκκιστική περίοδο 2005-2006 επεξεργάστηκαν συνολικά 42.205 τόνοι ενώ εξυπηρετήθηκαν πάνω από 2.100 παραγωγοί.
Κατά την εκκοκκιστική περίοδο 2006-2007 επεξεργάστηκαν συνολικά 33.870 τόνοι ενώ εξυπηρετήθηκαν πάνω από 1.680 παραγωγοί.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Karagiorgos.gr all rights reserved © copyright 2001 Designed and hosted by Vertigo Studios