Ανάλυση Κύκλου Εργασιών Μεταξύ Πωλήσεων Εσωτερικού - Εξωτερικού (σε Εκατ. Δρχ )
Περίοδος 02 - '03
ΠΟΣΟ (σε Χιλ. Ευρώ)
%
Πωλήσεις Εσωτερικού
11.655€
35,8%
Πωλήσεις Εξωτερικού
20.224€
64,2%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
31.879€
100%
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ '02 - '03
Περιοχή
% επί κύκλου εργασιών
ΑΤΤΙΚΗ
18,16%
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
14,29%
ΛΟΙΠΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
9,25%
ΠΑΤΡΑ
2,21%
ΠΡΕΒΕΖΑ
30,55%
ΡΟΔΟΠΗ
0,24%
ΦΑΡΣΑΛΑ
3,63%
ΛΟΙΠΟΙ
21,67%
ΣΥΝΟΛΟ
100,0%
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ '02 - '03
Περιοχή
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΑΓΓΛΙΑ
ΙΝΔΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Karagiorgos.gr all rights reserved © copyright 2001 Designed and hosted by Vertigo Studios