Η καστασκευή του άρχισε το 1998 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.
Η επένδυση είχε ως στόχο κυρίως κτιριακές και μηχανολογικές επεκτάσεις. Αγοράσθηκαν και εγκαταστάθηκαν 2 νέες εκκοκκιστικές μηχανές των 161 πριονιών αντίστοιχα και μια σειρά προκαθαριστηρίων σύσπορου βαμβακιού.
Παράλληλα ανεγέρθησαν βιομηχανοστάσιο, αποθήκες και στεγασμένοι διάδρομοι μεταφοράς πρώτων υλών και ημιακατέργαστων ή τελικών προϊόντων.

Το κόστος της συνολικής επένδυσης ανήλθε σε 1.082.000.000δρχ /
3.175.348
.


 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓIKΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ
Αυτόματη τροφοδοσία
C.EC.
1
1997
Καυστήρες Υγραερίου & Ανεμιστήρες
C.EC.
2
1997
Επικλινές Καθαριστήριο
C.EC.
2
1997
Stick Machine Καθαριστήριο
C.EC.
1
1997
Καθαριστήριο impact
C.EC.
2
1997
Αυτόματη Υπερχείλιση
C.EC.
2
1997
Τροφοδότης
C.EC.
3
1997
Εκκοκκιστική 161
C.EC.
3
1997
Lint Cleaner & Φυγοκεντ. Καθαριστήρια
C.EC. & LUMMUS
3
1997
Πιεστήριο δεμάτων & αυτομ. Δεματοποίηση
C.EC.
3
1997
Κυκλώνες - Απορροφητήρες - Αεραγωγοί
C.EC. & Ι.Κόντος
3
1997
Ξηραντήριο Βαμβ/σπόρου
ALVAN BLANCH
1
1997
Πιεστήριο Aποβάμβακων
Κ.Κατσαρός
1
1997
Ταινία τροφοδοσίας
Κ.Κατσαρός
2
1997
Λοιπά μηχανήματα
C.EC. & Ι.Κόντος
1997
Λοιπός εξοπλισμός
C.EC. & Ι.Κόντος
1997
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Karagiorgos.gr all rights reserved © copyright 2001 Designed and hosted by Vertigo Studios