| Company |
| Sales |

 
The 10 major countries based on sales (in thousand euros)
1. Karagiorgos Bross
39.081€
2. Ellinika Ekkokistiria
40.676€
3. Ekkokkistiria Thessalias
18.238€
4. Kafantaris-Papakostas
15.331€
5. Dakar
19.656€
6. Enwsi Agrot. Synaiter. Trikalwn
37.240€
7. Al. Palaiologos
19.410€
8. Ekkokkistiria Irakleias
26.274€
9. Violar
22.941€
10. Enwsi Gewrg. Synait. Lamias
17.608€
     
 
Product Development of cotton ginning
(in thousand kilos)
Year of production
Greek Production
Company
Production
Company merchantry
Company Total
Company's Share of market
1989-1990
268.000
6.505
0
6.505
2,43
1990-1991
210.000
9.986
0
9.986
4,76
1991-1992
207.000
8.790
104
8.894
4,30
1992-1993
240.000
11.123
2.030
13.153
5,48
1993-1994
260.000
14.286
1.991
16.277
6,26
1994-1995
335.000
19.004
3.246
22.250
6,64
1995-1996
380.000
23.130
5.851
28.981
7,63
1996-1997
305.000
12.984
7.302
20.286
6,65
1997-1998
350.000
19.421
1.879
21.300
6,09
1998-1999
385.000
25.487
2.089
27.576
7,16
2002-2003
355.000
26.987
3.767
30.754
8,06
2003-2004
315.000
23.657
535
24.192
7,6
2004-2005
395.000
30.958
4.788
35.746
8,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Karagiorgos.gr all rights reserved © copyright 2001 Designed and hosted by Vertigo Studios