Οι 10 μεγαλύτερες εταιρίες βάσει πωλήσεων (σε χιλιάδες ευρώ)
1. Αφοι Ν. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ
39.081€
2. Ελληνικά Εκκοκκιστήρια
40.676€
3. Εκκοκκιστήρια Θεσσαλίας
18.238€
4. Καφαντάρης-Παπακώστας
15.331€
5. ΔΑΚΑΡ
19.656€
6. Εν. Αγροτικών συν/μων Ροδόπης
37.240€
7. Αλ. Παλαιολόγος
19.410€
8. Εκκοκκιστήρια Ηράκλειας
26.274€
9. Βιολάρ
22.941€
10. Ένωση Γεωρ. Συν. Λαμίας
17.608€
     
 
 
Εξέλιξη παραγωγής εκκοκκισμένου βάμβακος (σε χιλιάδες κιλά)
Ετος
Παραγωγή
Ελλάδος
Παραγωγή
Εταιρίας
Εμπορία
Εταιρίας
Σύνολο
Εταιρίας
Μερίδιο αγοράς
Εταιρίας
1989-1990
268.000
6.505
0
6.505
2,43
1990-1991
210.000
9.986
0
9.986
4,76
1991-1992
207.000
8.790
104
8.894
4,30
1992-1993
240.000
11.123
2.030
13.153
5,48
1993-1994
260.000
14.286
1.991
16.277
6,26
1994-1995
335.000
19.004
3.246
22.250
6,64
1995-1996
380.000
23.130
5.851
28.981
7,63
1996-1997
305.000
12.984
7.302
20.286
6,65
1997-1998
350.000
19.421
1.879
21.300
6,09
1998-1999
385.000
25.487
2.089
27.576
7,16
2002-2003
355.000
26.987
3.767
30.754
8,06
2003-2004
315.000
23.657
535
24.192
7,6
2004-2005
395.000
30.958
4.788
35.746
8,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Karagiorgos.gr all rights reserved © copyright 2001 Designed and hosted by Vertigo Studios